Mød vores forfattere

Ulrik Dall

Ulrik Dall

Udgivelser:

Book  Kom i gang med aktier

Book  Kom i gang med teknisk analyse


Ulrik Dall er uddannet cand. polit. og har i mere end 40 år beskæftiget sig med værdipapirer og investeringer, både professionelt og som privat investor.

Han begyndte sin karriere i danske banker i stillinger som analytiker, fondschef og børsmæglerdirektør. Han har rådgivet større kunder om deres porteføljer og stået for børsintroduktion af en række danske selskaber.

De seneste 20 år har han arbejdet som rådgiver for især Verdensbanken og Europa-Kommissionen i østeuropæiske lande og tidligere sovjetrepublikker. Rådgivningsopgaverne har omfattet så forskellige opgaver som opbygning af bankers investeringsrådgivning, børsmodning af virksomheder og risikostyring i banker.

Herudover har han i mange år været en hyppigt brugt skribent i Aktionæren, Dansk Aktionærforenings magasin om investeringer. Han har tillige udviklet flere kurser om investering for Dansk Aktionærforening og underviser i disse.

Ulrik Dall har personligt været aktieinvestor i mere end 40 år, og det har givet megen erfaring om de investeringsmæssige problemstillinger for private investorer.


 

Per Juul

Per Juul

Udgivelser:

Book  Find de bedste aktier – Brug regnskabet og investér rigtigt


Per Juul er stifter af og direktør i investeringsselskabet, Juul Value Invest A/S, der på vegne af aktionærerne investerer ud fra Warren Buffetts filosofi og tankegang. Per Juul har arbejdet som aktieanalytiker og porteføljeforvalter i investeringsselskaber og fondsmæglerselskab. Han skriver artikler om investering og laver aktieanalyser til Aktionæren, Dansk Aktionærforenings magasin om investeringer, ligesom han holder foredrag om investering.


 

Aage Michelsen

Aage U. Michelsen

Udgivelser:

Book  Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne (casesamling)

Book  Grundlæggende begreber og modeller i driftsøkonomien (kompendium)

Book  Driftsøkonomiske problemstillinger (opgaver og løsninger)


Aage U. Michelsen er tidligere lektor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor han var tilknyttet Institut for Systemer, Produktion og Ledelse/Management Engineering. Han er i dag forfatter og hyppigt anvendt censor. Hans bøger anvendes på alle landets ingeniørhøjskoler og -universiteter.


 

Peter Wendt

Udgivelser:

Book  Investeringsforeninger


Peter Wendt er tidligere sekretariatschef for investeringsforeningernes brancheorganisation, Investeringsforeningsrådet, det nuværende Investeringsfondsbranchen. Under Peter Wendt oplevede foreningerne en voldsom udvikling med en tidobling af formuen under forvaltning. Peter Wendt har en indgående viden om investeringsforeninger og har udgivet flere bøger om den finansielle sektor og kapitalmarkedet.