Grundlæggende begreber og modeller i driftsøkonomien

Aage U. Michelsen

Summarisk oversigt over grundlæggende begreber og modeller inden for driftsøkonomien. Fremstillingen bygger på grafer og matematiske formuleringer, hvilket giver et godt overblik og en god forståelse for området. Denne publikation er emnemæssigt struktureret på samme måde som “Driftsøkonomiske problemstillinger – Opgaver og løsninger”, idet sigtet er, at de to publikationer skulle kunne supplere hinanden.