Om forlaget

Bodano Publishing har eksisteret siden 1987 og er en del af Bodano Publishing & Communication ApS.

Forlaget udgiver undervisningsbøger og øvrige fagbøger af høj faglig kvalitet. Flere af dem er frit tilgængelige som e-bøger her på siden.

Bøgerne bruges blandt andet på alle landets ingeniørhøjskoler og –universiteter, hvor de distribueres via underviserne, som aktivt bruger dem i undervisningen. Endvidere distribueres bøgerne via boglader på skolerne.

Blandt udgivelserne er casesamlingen, Driftsøkonomi for Ingeniørstudierne, som bruges på mange retninger, fag og årgange på ingeniørhøjskolerne og -universiteterne. Variationen i problemstillingerne samt opdelingen i flere spørgsmål muliggør, at underviserne kan passe problemstillingerne ind i de enkelte dele af pensum. Vi ved fra vores dialog med underviserne, at de fleste bruger den bredt og henviser til konkrete cases afhængigt af pensum i bl.a. Teknisk økonomi, Produktion, Makroøkonomi, Deskriptiv økonomi, Virksomhedsøkonomi og Driftsøkonomi.

Vælger du som virksomhed at annoncere i en af vores udgivelser, markedsfører du dig over for potentielle medarbejdere og sår frøet til, at de bedste kandidater bliver blandt dine kommende jobansøgere. Endvidere bidrager du med værdifuldt undervisningsmateriale.

Forlaget er en del af Bodano Publishing & Communication ApS. Se selskabets hjemmeside her